Faculty

Directories
Name Position Office Phone Email
CHEN Xin 420, Hui Yuan 3# 0755-88018725 chenx8@sustech.edu.cn
WU Juan Department Secretary 405, Innovation Park 8# 0755-88010005 wuj8@mail.sustech.edu.cn
GAO Shanxue Department Secretary 402, Innovation Park 8# 0755-88015674 gaosx@sustech.edu.cn
GABRIELLE MARY JING Associate Professor (Teaching) Room 401, Block.8, Chuang Yuan gmjing@sustech.edu.cn
HU Yanqing Associate Professor Room 602, Block 6, Chuangyuan 0755-88015014 huyq@sustech.edu.cn
HUANG Zhejun Research Assistant Professor 603, Innovation Park 6#
JIANG Xuejun Associate Professor 522, Hui Yuan 3# 0755-88018687 jiangxj@sustech.edu.cn
JIAO Xiyun Assistant Professor 602-2, Innovation Park 6# 0755-88015734 jiaoxy@sustech.edu.cn
LI Lan Department Secretary 402, Innovation Park 8# 0755-88015665 lil36@sustech.edu.cn
LI Zeng Associate Professor 401-2, Innovation Park 8# 0755-88015671 liz9@sustech.edu.cn
LIU Fangzhou Research Assistant liufz@mail.sustech.edu.cn
LI Tao Instructor 602, Innovation Park 8# lit6@sustech.edu.cn
LIU Chao Postdoc liuc36@sustech.edu.cn
LIU Songhao Postdoc liush@sustech.edu.cn
MA Yifang Assistant Professor 405-2, Innovation Park 8# 0755-88015673 mayf@sustech.edu.cn
QIU Yafang Department Secretary 401, Innovation Park 8# 0755-88011670 qiuyf3@mail.sustech.edu.cn
SHAO Qiman Department Chair 402-1, Innovation Park 8# 0755-88015669 shaoqm@sustech.edu.cn
SONG Anqi Engineer 402, Innovation Park 8# songaq@mail.sustech.edu.cn
SHI Wen Education Secretary 405, Innovation Park 8# 0755-88015675 shiw@sustech.edu.cn
SHI Jianqing Professor 602-1, Innovation Park 6# 0755-88015796 shijq@sustech.edu.cn
TIAN, Guoliang Associate Department Chair (Undergrad Teaching) Room 520, Hui Yuan Building No.3 0755-88018757 tiangl@sustech.edu.cn
TENG Yueran Department Secretary 401, Innovation Park 8# 0755-88015729 tengyr@mail.sustech.edu.cn
TANG Bo Assistant Professor Room 1007, Building A7, Nanshan i-Park tangb3@sustech.edu.cn
WANG Chao Assistant Professor wangc6@sustech.edu.cn
WANG Jiangzhou Postdoc wangjz@sustech.edu.cn
XU Cong 405-1, Innovation Park 8# 0755-88015672 xuc6@sustech.edu.cn
XIONG Jie Chair Professor 517, Hui Yuan 3# 0755-88018747 xiongj@sustech.edu.cn
YANG Lili Professor 521, Hui Yuan 3# 0755-88015917 yangll@sustech.edu.cn
YANG Shuanghua Chair Professor yangsh@sustc.edu.cn
ZHOU Lin Department Secretary 402, Innovation Park 8# 0755-88015667 zhoul3@sustech.edu.cn
ZHOU Zhaodi Postgraduate Secretary 401, Innovation Park 8# 0755-88015839 zhouzd3@mail.sustech.edu.cn
ZHANG Zhen Associate Professor 417, Hui Yuan 3# 0755-88018753 zhangz@sustech.edu.cn
ZENG Xiaoru Department Secretary 405, Innovation Park 8# 0755-88011672 zengxr@mail.sustech.edu.cn
ZHANG Haili Postdoc zhanghl@sustech.edu.cn
ZHANG Jiarui Postdoc zhangjr@sustech.edu.cn
ZHANG Jianguo Professor